PRAKTISK INFO / Vedligehold i lejligheder / Vinduer og Terrassedøre

Udvendigt træværk i mahogni

Oliering af vinduer og terassedøre: Leverandørens anvisninger, der kan læses i drifts- og vedligeholdelsesmappen skal følges og der anvendes GORI 44 transparent MAHOGNI Tonet.

Indvendig vedligeholdelse

Du bør ikke give de indvendige sider før de virkelig trænger, og for at forsætte den oprindelige behandling skal der bruges linolie af bedste kvalitet.

Linolien påføres i et tyndt lag som aftørres HELT efter ca. kun 5-10 min. Får træet for meget olie, og det for lov at sidde uden at det aftørres igen, vil overfladen få en fedtet ydre som vil klistre når det berøres, og denne fedtede overflade er meget svær at fjerne igen, så kun lidt olie ad gangen og så tørre helt af når du giver det en omgang.

Bemærk at du ikke nødvendigvis skal give olie i hele lejligheden på én gang, men giv kun de steder hvor det  trænger f.eks. hvor det får meget sol.

Husk der også kommer snavs i vinduesventilerne.

Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21