PRAKTISK INFO / Vedligehold i lejligheder
 
Ejerne har selv ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne, jf. vedtægterne:
 
§ 20. Vedligeholdelse

20.1. Den indvendige vedligeholdelse, forbedring og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere.

20.2. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, nøgler og låse, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til faldstammerne samt al vedligeholdelse og modernisering i lejligheden, som ikke direkte vedrører fællesejendommen."
link til vedtægter
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21