PRAKTISK INFO / Vedligehold i lejligheder / Dårlig lugt på badeværelset

Flere beboere har oplevet dårlig lugt på badeværelset. I flere tilfælde har årsagen været, at den vandlås, der er placeret nede i afløbet i brusenichen, ikke er sat ordentligt på plads efter rengøring.

Rensning af våndlåsen foretages ved at fjerne den smalle rist på gulvet i brusekabinen og forsigtigt løfte filteret op ved at rokke det lidt fra side til side. Efter rengøring af filteret er det vigtigt at få det rigtigt på plads igen. Igen rokker man det langsomt fra side til side, indtil det er helt nede. Man kan evt. smøre gummiringen med lidt sulfo for at få det til at glide lettere.

 

 

Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21