HVEM ER VI / Ejerforeningens medlemmer
 
Lejlighedsnr.
 
Navn Adressse Fordelingstal
133
Ole Steen Peinow og Heidi Nyhus
15 st. th. 104
134
Kirsten Ladegaard Sørensen
15 st. tv.   72
135
Andreas Blinkenberg & Elisabeth Lidell
15 1. tv. 104
136 Lilli Hansine Henriksen 15 1. th.    64 
137 Johnny Kryger Sørensen og Benthe Toftdal Hansen 15 2. tv.  104 
138 Kurt Ladegaard 15 2. th.    64 
139 Marianne og Jesper Johnsen 15 3. tv. 104 
140 Jesper Larsen 15 3. th.   64 
141 Britta og Helmer Scharff 15 4. tv.
104
142 Jytte Margrethe Nordstedt 15 4. th.   64
       
143 Søren Fogde og Hardy Christensen 17 st. th.    99 
144 René Gundesbøl 17 st. tv.    72 
145 Margrethe og Jes Paludan 17 1. tv.  113 
146 Lars Hermansen og Lars Koch 17 1. th.    64 
147 Mariana og Niels Erik Ellersgaard Nielsen 17 2. tv.  113 
148 Birgit Overgaard 17 2. th.    64 
149 Mia Birk Hansen  17 3. tv.  113 
150 John og Birgit Vigel Christensen 17 3. th.    64 
151 Dorte Juhl Arnbjerg 17 4. tv.  113 
152 Lars Briggs 17 4. th.    64 
       
153 Ulla Lund Hansen 19 st. th.    99 
154 Jette Riis Eriksen 19 st. tv.    72 
155 Maj Bjerre Sørensen 19 1. tv.  113 
156 Kenan Hansen 19 1. th.    77 
157 Birgitte og Niels Jørgen Larsen  19 2. tv.  113 
158 Lars Berg og Charlotte Wirz  19 2. th.    77 
159 Peter Ditmar og Anne Andersen 19 3. tv.  113 
160 Aina Kristensen 19 3. th.    77 
161 Carsten og Liselotte Munk Withen  19 4. tv.  113 
162 Paul Wiese 19 4. th.    77 
       
163 Lone Dencker Wisborg 21 st. th.    99 
164
Elna og Carsten Borchorst 
21 st. tv.   99 
165 Søren Plough  21 1. tv.   99 
166 Nina Löwe Krarup 21 1. th.  101 
167 Flemming og Christian Philipsen Ravn 21 2. tv.    99 
168 Nicholas Kaare Hejlesen  21 2. th.  101 
169 Birthe Ottosson  21 3. tv.    99 
170 Jette og David Larsen  21 3. th.  101 
171 Charlotte Green 21 4. tv.    99 
172 Vera Luise Flygenring 21 4. th.  101 
173 Henrik Paaske 21 5. sal 159
       
174 Lone og Steen Petersen 14 st. th.   99
175 Dorte Storgård 14 st. tv.   72
176 Ashutosh Pathak og Fatema Taiyeby 14 1. tv.   99
177 Elin H. C. M. Hamber og Søren M. Jonsson 14 1. th.   77
178 Else Margrethe Sørensen 14 2. tv.   99
179 L. Gudbrandsdottir og H. G. Gardarsson 14 2. th.   77
180 Irina og Finn Tryde Eriksen 14 3. tv.   99
181 Lis Jensen 14 3. th.   77
182 Else Præstgaard 14 4. tv.   99
183 Marianne H. Jønsson og John F. Jønsson 14 4. th.    77
       
184 Martha Kjærholm Jørgensen og Henrik Pedersen 16 st. th.    99
185 Lene Bek Jensen 16. st. tv.    72 
186 Per Andersen og Bente Andersen 16 1. tv.  113 
187 Theis Poulsen 16 1. th.    77 
188 Jung H. Moeslund 16 2. tv.  113 
189 Sonja Bjerrum Wollesen 16 2. th.    77 
190 Jette Christensen og Michael Bach 16 3. tv.  113 
191 Elisabeth Bloch 16 3. th.    77 
192 Grete Knudsen og Knud Knudsen 16 4. tv.  113 
193 Astrid Arge og Lars Methman 16 4. th.    77 
       
194 Anja Nesborg Olsen 18 st. th.   99
195  Rasmus Lyhne 18 st. tv.    72 
196  Zeynep Bakiral 18 1. tv.  113 
197  Annemette Grønborg Eskesen  18 1. th.   64 
198  Jørgen Iversen og Helle Mangor Iversen 18 2. tv.  113 
199  Ingvar Joensen 18 2. th.    64 
200  Lena og René Deleuran 18 3. tv.  113 
201  Carsten Dannegaard Nielsen 18 3. th.    64 
202  Kim Møller Madsen. 18 4. tv.  113 
203  Natasja Hedebrandt  18 4. th.    64 
       
204 Jeanne og René Kornum 20 st. th.  104
205 Victor Salgado og Christina K. Nielsen 20 st. tv.    72
206 Carsten Sindahl 20 1. tv.  104 
207 Mikkel Gram 20 1. th.    64 
208 Ulla Birgit Lavrsen 20 2. tv.  104 
209 Torsten Reinheimer 20 2. th.    64 
210 Lone og Lars Wriedt 20 3. tv.  104 
211 Morten Hviid-Andersen 20 3. th.    64 
212 Helen Skjoldbirk 20 4. tv.  104 
213 Stefanie Knörck   20 4. th.    64 
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21