PRAKTISK INFO / EF 3's tilstandsrapport
EF Øresund Strandpark Etape III har i perioden fra marts til september 2023 fået udarbejdet en ny tilstandsrapport med hjælp fra 'BANG & BEENFELDT A/S - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder'.

Rapporten er udarbejdet for at skabe overblik over blokkenes vedligeholdelsesmæssige stand, og for på den baggrund, bedre at kunne planlægge og prioritere den fremtidige vedligeholdelsesindsats i årene fremover.

På baggrund af tilstandsrapporten og ejerforeningens øvrige vedligeholdelsesprioriteter er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan som godkendes på generalforsamlingen.
 
Link til tilstandsrapporten tryk her
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21